СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

195 г. от рождението на П. Р. Славейков

195 години от рождението на Петко Р. Славейков отбелязаха учениците от ЦОУД. Програмата включваше: четене по роли от поемата "Изворът на Белоногата", басни, народни умотворения за деца, стиховете за Голям Пенчо, Малък Пенчо и "Татковина" от дядо Славейков