Средно училище "Христо Ботев" град Камено

"Ден на християнското семейство"

„Ако буря страшна вън завие,
ако зло нещастие вятърът довей
в семейството подслон човекът ще открие
човекът без семейство не може да живей.”
Днес е празникът „Въведение Богородично”, известен още като „Ден на християнското семейство”, в който се преплитат православния канон и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на стотици години.
Учениците от ЦОУД разчупиха традиционна питка и се запознаха с историята на празника.