Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Единна електронна платформа "Дигитална раница"

На 23.02 и 24.02.2023 г. в СУ "Христо Ботев" се проведе информационна кампания, целяща представяне на създадената от Министерството на образованието и науката единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности. Бяха обучени 36 педагогически специалиста.

"Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден“ и МОН при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава.

Платформата предлага онлайн уроци, богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас. Всеки ученик, както и техните родители, има достъп до актуалните си оценки в платформата. Възможност за задаване и изпълняване на задания за самостоятелна работа. Платформата съдържа богат набор от безплатно интерактивно дигитално образователно съдържание

Платформата предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. В допълнение, тя позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал. Родителите имат възможност следят академичното развитие на техните деца

Платформата служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа.

https://edu.mon.bg/– линк към платформата „Дигитална раница“.