СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

Евакуация

На 26.10.2022 година се проведе учебна тренировка на тема: "Как да реагирам при земетресение?". Целта на тренировката е за придобиване на знания и умения за Безопасно поведение и евакуация при земетресение и  Оказване на първа помощ на пострадали.