Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Гражданско образование

Във връзка с наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование, с грижа за нашите ученици се проведе дискусия с г-жа Виолета Сиврилова.

Благодарим за полезната информация!