Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Награждаване на ученици от Национален конкурс "Цветолиние"

Наградените ученици от СУ "Христо Ботев" гр. Камено, участвали в национален конкурс "Цветолиние" към Народно читалище Пробуда 1880г. гр. Бургас.