СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

Награждаване

Учениците от начален етап при СУ "Христо Ботев" бяха наградени с грамоти за участията им в Международна олимпиада Kings и състезанието "Аз рисувам" към СБНУ.