Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Обучение в ел. среда

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че считано от 08.11.2021 г. (понеделник) ВСИЧКИ ученици от I – XII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние. Мерките са съобразени с т. 18  от  Заповед № РД-01-890 от 03.11.21 г. на министъра на здравеопазването: “преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население.”

Въведените противоепидемични мерки може да не се прилагат, ако на по-късен етап в училището  бъдат изпълнени условията по т.20 на същата заповед: „Въведените противоепидемични мерки по т. 18 и 19 може да не се прилагат и учениците могат да провеждат присъствени учебни занятия в съответните училища, ако са изпълнени следните условия:

а) създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове два пъти в седмицата (понеделник и четвъртък) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;

б) в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.“

 

Обучението от разстояние в е-среда ще се осъществи по утвърденото седмично разписание и при следния график:

 

I – IV клас

1

9.00 – 9.20

2

9.30 – 9.50

3

10.00 – 10.20

4

10.40 – 11.00

5

11.10 – 11.30

6

11.40 – 12.00

7

12.10 – 12.30

 

ГЦОУД I – IV клас

1

13.30 – 13.50

2

14.00 – 14.20

3

14.30 – 14.50

4

15.10 – 15.30

5

15.40 – 16.00

 

V – XII клас

 

V - VII

VIII - XII

1

7.40 – 8.10

7.40 – 8.20

2

8.30 – 9.00

8.30 – 9.10

3

9.30 – 10.00

9.30 – 10.10

4

10.20 – 10.50

10.20 – 11.00

5

11.10 – 11.40

11.10 – 11.50

6

12.00 – 12.30

12.00 – 12.40

7

12.50 – 13.20

12.50 – 13.30

8

13.40 - 14.10

13.40 - 14.20

 

ГЦОУД  V – VII клас

1

13.50 – 14.20

2

14.25 – 14.55

3

15.00 - 15.30

4

15.45 – 16.15

5

16.20 – 16.50