Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Открит урок по БЕЛ

Учениците от пети клас проведоха един по-различен час по литература в читалнята на градската библиотека към Читалище ,,Просвета". Те пренесоха своите гости в света на вълшебната приказка. Инициативата се проведе по НП ,,Осигуряване на съвременна образователна среда", модул ,,Библиотеките като образователна среда".