Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Открит урок по биология

На 05.05.2023 г. се проведе открит урок в 7б клас на тема "Безгръбначни животни". Учениците с голям интерес се включиха със свои презентации и вземаха активно участие на поставените задачи.
 
 
 
 
 
Видяно от Ганка Костова в 8:47 ч.