Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Пазарни консултации

Име: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Kомбинирана спортна площадка в двора на СУ „Христо Ботев – гр. Камено”

Технически спецификации

Количествено стойностна сметка 

Покана-пазарни консултации