СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

Празничен лазарски конкурс "Отворете чемшир порти, Лазаре".

Лазарска група при СУ "Христо Ботев" с ръководител Георги Димитров, зае Първо място в Празничен лазарски конкурс "Отворете чемшир порти, Лазаре".