Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Прием в 1 клас

СУ "Христо Ботев" - град Камено извършва прием и обучение на ученици в 1 клас.

Неоходими документи за записване на ученици в първи клас:

  • заявление за записване (по образец на училището)
  • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
  • копие от акт за раждане

Заповед за прием на ученици в Първи и Пети клас.