Средно училище "Христо Ботев" град Камено

"Библиотеките като образователна среда"

 

През учебната 2022/2023г. СУ ,,Христо Ботев“ работи по НП ,,Осигуряване на  съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул "Библиотеките като образователна среда“. Идеята е да се  преобрази съществуващата библиотека в съвременен информационен център, насочен към нуждите на съвременния ученик и неговия учител.  Целта е чрез обогатяването на книжния фонд и изграждането на кът за четене да осигурим на нашите ученици  пространство за общуване с книгите и споделяне, безопасна среда за прекарване на свободното време, за творчески занимания и развлечение.