СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

"Библиотеките като образователна среда"

На 16 03.2023 г., с учениците от 2 клас проведохме часа си по Български език и литература в читалищната библиотека. Темата беше Умалителни съществителни имена. Заедно с родителите, децата работиха по екипи. Четоха и откриваха в непознат текст Умалителни имена, с които съчиниха стихове. Всички останаха доволни и очаровани от ролята на малки поети.