Средно училище "Христо Ботев" град Камено

"Обичам природата и аз участвам"

ПРОЕКТ НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“, от Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“, финиансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. По проекта е изградена на класна стая „Обичам природата”, състояща се от пейки, маса и черна дъска. Проектът предлага добра иновативна практика за провеждане на част от учебните занятия на открито - по човекът и природата, биология и здравно образование, география и икономика, физическо възпитание и спорт, занимания по интереси. Монтирани са също фитнес уреди, разположени според възрастовите особености на учениците, за да се спомогне за тяхното физическо развитие. Основната цел е учениците ни да развият положително отношение към природата и да придобият навици за опазване на околната среда.