Средно училище "Христо Ботев" град Камено

История

През далечната 1875 година в Камено за пръв път е открито училище. Негова  сграда е била дюкянът на гръцкия чифликчия Зафирополу. В училището се е изучавала гръцка граматика. От 1886/ 1887 година в училището има български учители, които обучават учениците си на български език.

През 1921 година кметството на село Камено взема решение за построяване на училищна сграда с 12 класни стаи, която отваря врати през 1930 година и приема името на българският поет и революционер Христо Ботев.

През 1982 година е направена първата копка за построяването на новата училищна сграда, а пет години по-късно в нея се преместват учениците, обучаващи се от V до XI клас. Професионалната паралелка "Монтьор на селскостопанска техника" е създадена през 1995 година, като за обучението са  обзаведени кабинети по практика и теория на специалността.