Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Мисия и визия

СУ ,,Христо Ботев “ се стреми към изграждане на визия за конкурентоспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Мисията на педагогическия колектив е подготвянето на функционално грамотни, иновативни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот.