СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

История

През 1875 година в град Камено за пръв път е открито училище, като сградата му е била дюкянът на гръцкия чифликчия Зафирополу. В училището се е изучавала гръцка граматика.

През 1921 година кметството на град Камено взема решение за построяване на училищна сграда с 12 класни стаи, която открива врати през 1930 година и приема името на българският поет и писател "Христо Ботев".

През 1982 година е направена първата копка за построяването на новата училищна сграда, а пет години по-късно в нея се преместват учениците обучаващи се от 5 до 11 клас. Професионалната паралелка "Монтьор на селскостопанска техника" е създадена през 1995 година, като за нея са закупени обзаведени кабинети по практика и канцелария.