СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

Непедагогически екип

 

СТАНКА ПЕНЧЕВА - Завеждащ, административна служба
ДОНИКА КАРАИВАНОВА - Домакин
ИРИНКА ДАМЯНОВА - Касиер - домакин
РАДОСТИНА ИВАНОВА - Касиер, счетоводство
МАРИН СЪБКОВ - Огняр, Работник подръжка
КАТЯ ХРИСТОВА - Чистач/ Хигиенист
СТОЙКА НИКОЛОВА - Чистач/ Хигиенист
СВЕТЛА ЖЕЛЯЗКОВА - Чистач/ Хигиенист
СТОЙКА СЪБКОВА - Чистач/ Хигиенист
МАРИЯ ИВАНОВА - Чистач/ Хигиенист
НЕДЯЛКА ДИМЧЕВА - Чистач/ Хигиенист
ЗАФИРКА МИТЕВА - Чистач/ Хигиенист
ГАНКА ЙОРДАНОВА- Чистач/ Хигиенист
СВЕТЛА РАЙНОВА- Медицинска сестра

КАТЯ КОЛЕВА- Медицинска сестра

КАЛИНКА ЕПЧЕНСКА - Медицинска сестра