СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

Педагогически екип

 

  КАТЯ БАЛТАДЖИЕВА - ДИРЕКТОР
  РАДОСВЕТА ДАНЕВА - КРЪСТЕВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР
  РУМЯНА СОТИРОВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР
  ТАНЯ СТОЯНОВА - РНИКТ
  ВИОЛЕТА ИЛИЕВА -  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  ТАТЯНА ЙОЛДОВА - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  ЙОВКА МИТЕВА - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  НЕЛА ТОДОРОВА - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  НЕЛИ ДРАЖЕВА - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  ЯНКА КУЦАРОВА - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  КАТЯ ПАМУКЧИЙСКА - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  МАРИЯНА КОСТАДИНОВА - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  НИКОЛА КОЛЕВ - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  ДАНИЕЛА КАДИЕВА - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  МИРОСЛАВ БЛЪСКОВ - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  ВАНЯ ЧАМОВА - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  РУМЯНА РУСЕВА - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  ТЕОДОРА СТЕФАНОВА - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  НИКОЛИНКА МАНЕВА - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  ДИМИТРИНКА КРАЕВА - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  СВЕТЛА ИВАНОВА - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  ЗЛАТКО ЯНЕВ - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  ГАНКА КОСТОВА -  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  РАДКА МИХОВА - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  ВАСИЛ БАЛТАДЖИЕВ - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  ДИНКО ЯНЕВ - Старши учител, теоретично обучение
  СТАНИМИР СОТИРОВ - Учител, практическо обучение
  ОГНЯН ИВАНОВ - Старши учител, практическо обучение
  ТАТЯНА ВАСИЛЕВА - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  МАГДАЛЕНА КАРИДОВА - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  ТАТЯНА СТОЯНОВА - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  ДОРА ПЕХЛИВАНОВА - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  ГАЛЯ ДЕЧЕВА - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  ВАНЯ ДИМИТРОВА - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
  АНДРИЯНА КРЪСТЕВА - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап