СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

Педагогически екип

 

            КАТЯ БАЛТАДЖИЕВА - ДИРЕКТОР

            РАДОСВЕТА ДАНЕВА - КРЪСТЕВА – заместник – директор по учебната дейност

            РУМЯНА СОТИРОВА - заместник – директор по учебната дейност

            ТАНЯ СТОЯНОВА - РНИКТ

            ВИОЛЕТА ИЛИЕВА -  Старши учител, начален етап на основното образование

            ТАТЯНА ЙОЛДОВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            ЙОВКА МИТЕВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            НЕЛА ТОДОРОВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            НЕЛИ ДРАЖЕВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            ЯНКА КУЦАРОВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            КАТЯ ПАМУКЧИЙСКА - Старши учител в прогимназиален етап по български език и литература

            МАРИЯНА КОСТАДИНОВА - Учител по български език и литература

            НИКОЛА КОЛЕВ – Учител по български език и литература и руски език

            ДАНИЕЛА КАДИЕВА - Старши учител  по английски език

            МИРОСЛАВ БЛЪСКОВ - Старши учител по руски език

            ВАНЯ ЧАМОВА - Старши учител по френски език

            РУМЯНА РУСЕВА – Учител по математика

            ТЕОДОРА СТЕФАНОВА – Учител по математика и химия и опазване на околната среда

            НИКОЛИНКА МАНЕВА – Учител по математика и физика и астрономия

            ДИМИТРИНКА КРАЕВА - Старши учител по информационни технологии

            СВЕТЛА ИВАНОВА - Старши учител по история и цивилизация

            ЗЛАТКО ЯНЕВ – Учител по география и икономика

            ГАНКА КОСТОВА -  Старши учител по биология и здравно образование

            РАДКА МИХОВА – Учител по технологии и предприемачество

            АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА - Старши учител по изобразително изкуство

            ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - Старши учител по музика и физическо възпитание и спорт

            ВАСИЛ БАЛТАДЖИЕВ - Старши учител по физическо възпитание и спорт

            ДИНКО ЯНЕВ - Старши учител по специални предмети

            СТАНИМИР СОТИРОВ – Учител по специални предмети

            ОГНЯН ИВАНОВ - Старши учител по специални предмети

            ТАТЯНА ВАСИЛЕВА - Старши учител в ЦОУД, начален етап

            МАГДАЛЕНА КАРИДОВА - Старши учител в ЦОУД, начален етап

            ТАТЯНА СТОЯНОВА – Учител в ЦОУД, начален етап

            ДОРА ПЕХЛИВАНОВА – Старши учител в ЦОУД, начален етап

            ВАНЯ ДИМИТРОВА - Старши учител в ЦОУД, начален етап

            ГАЛЯ ДЕЧЕВА – Учител в ЦОУД, прогимназиален етап

            АНДРИЯНА КРЪСТЕВА – Учител в ЦОУД, прогимназиален етап

            ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА - Старши учител в ЦОУД, прогимназиален етап