СУ "Христо Ботев"

Средно училище в град Камено

Средно училище "Христо Ботев" се намира в град Камено, област Бургас и предлага обучение на ученици от 1 до 12 клас за придобиване на диплома за средно образование. 

СУ "Христо Ботев" разполага с две сгради - за обучение на деца от 1 до 4 клас, и от 5 до 12 клас. Сградите са снабдени с общо 30 учебни стаи, 2 физкултурни салона, 3 компютърни кабинета и 4 кабинета за практически занимания по специалността "Монтьор на селскостопанска техника". В училището се помещава и ученическа столова.

Средно училище "Христо Ботев" предлага обучение в начален, прогимназиален и гимназиален етап, като след завършване на всеки от етапите учениците получават удостоверение за начално образование, свидетелство за основно образование или диплома за средно образование. При завършване на профилирана специалност се издава и свидетелство за професионална квалификация.