Средно училище "Христо Ботев" град Камено

 

 

 

Средно училище "Христо Ботев" се намира в град Камено, област Бургас, и предлага обучение на ученици от I до XII клас за придобиване на диплома за средно образование. 

СУ "Христо Ботев" разполага с две сгради – в една сграда се обучават учениците от I до IV клас, в другата - от V до XII клас. Сградите са снабдени с общо 30 учебни стаи, 2 физкултурни салона, 3 компютърни кабинета и 4 кабинета за практически занимания по професия "Монтьор на селскостопанска техника",  специалност ,,Механизация на селското стопанство“ . В училището се помещава и ученическа столова.

Средно училище "Христо Ботев" предлага обучение в начален, прогимназиален и гимназиален етап, като след завършване на всеки от етапите учениците получават удостоверение за начално образование, свидетелство за основно образование или диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Актуални новини