Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Прием в 8 клас

За прием на ученици в 8 клас в СУ "Христо Ботев" град Камено са необходими следните документи:

  • Заявление по образец
  • Копие от свидетелство за завършено основно образование
  • Копие от медицинското свидетелство за шофьори категория “Ткт” и “В” (за професионалната паралелка)

При подаване на документите кандидатите задължително представят оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинското свидетелство  за сверяване на копието.

 

 

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година