СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

Прием в 8 клас

За прием на ученици в 8 клас в СУ "Христо Ботев" град Камено са необходими следните документи:

  • Заявление по образец
  • Копие от свидетелство за завършено основно образование
  • Копие от медицинското свидетелство за шофьори категория “Ткт” и “В” (за професионалната паралелка)

При подаване на документите кандидатите задължително представят оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинското свидетелство  за сверяване на копието.

 

 

 Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година

 

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година