Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Обществен съвет

 Обществен съвет при СУ "Христо Ботев" - гр. Камено

 

Председател - Радослав Иванов 

Представител на финансиращ орган - Куни Петров

Представител на работодателите - Николай Петров

Представител на родителите - Кристина Пенчева

Представител на родителите - Тодор Иванов

 

Покана до членовете на Обществения съвет