Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Прием в 1 и 5 клас

СУ "Христо Ботев" - град Камено извършва прием и обучение на ученици в 1 и 5 клас.

Неоходими документи за записване на ученици в първи клас:

  • заявление за записване (по образец на училището);
  • Оригинал на удостоверение за завършен начален етап /за 5 клас/ или завършена подготвителна група /за първи клас/;
  • копие от акт за раждане;
  • лична здравно - профилактична карта;
  • заявление за целодневна организация на учебния ден/ по образец на училището/, при желание от родителите;
  • заявление за спортни дейности /по образец на училището/;
  • заявление за ИУЧ /по образец на училището/;
  • заявление за ФУЧ /по образец на училището/ по желание;
  • декларация за предоставяне на лични данни /по образец на училището/;
  • характеристика на средата /по образец на училището/.

Заповед за прием на ученици в I и V клас.