Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Непедагогически екип

 

СТАНКА ПЕНЧЕВА - Завеждащ административна служба

ДОНИКА КАРАИВАНОВА - Домакин

ИРИНКА ДАМЯНОВА - Касиер - домакин

РАДОСТИНА ИВАНОВА - Касиер, счетоводство

МАРИН СЪБКОВ - Огняр, Работник подръжка

КАТЯ ХРИСТОВА - Чистач/ Хигиенист

СТОЙКА НИКОЛОВА - Чистач/ Хигиенист

СВЕТЛА ЖЕЛЯЗКОВА - Чистач/ Хигиенист

СТОЙКА СЪБКОВА - Чистач/ Хигиенист

МАРИЯ ИВАНОВА - Чистач/ Хигиенист

НЕДЯЛКА ДИМЧЕВА - Чистач/ Хигиенист

ЗАФИРКА МИТЕВА - Чистач/ Хигиенист

СВЕТЛА РАЙНОВА- Медицинска сестра

КАЛИНКА ЕПЧЕНСКА - Медицинска сестра