Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Педагогически екип

 

            РУМЯНА СОТИРОВА - Директор

            АНЕЛИЯ КАРИДОВА - Заместник – директор по учебната дейност

            ТАНЯ СТОЯНОВА - Ръководител направление информационни и комуникационни технолологии

            ВИОЛЕТА ИЛИЕВА -  Старши учител, начален етап на основното образование

            ТАТЯНА ЙОЛДОВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            ЙОВКА МИТЕВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            НЕЛА ТОДОРОВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            НЕЛИ ДРАЖЕВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            ЯНКА КУЦАРОВА - Старши учител, начален етап на основното образование

            КАТЯ ПАМУКЧИЙСКА - Старши учител в прогимназиален етап по български език и литература

            МАРИЯНА КОСТАДИНОВА - Учител по български език и литература

            АНДРИЯНА КРЪСТЕВА – Учител български език и и литература в прогимназиален етап

            НИКОЛА КОЛЕВ – Учител по руски език

            ДАНИЕЛА КАДИЕВА - Старши учител  по английски език

            МАЯ ДИМОВА - Старши учител по френски език

           ТЕОДОРА СТЕФАНОВА – Учител по математика и химия и опазване на околната среда

            НИКОЛИНКА МАНЕВА – Учител по математика и физика и астрономия

            СВЕТЛА ИВАНОВА - Старши учител по история и цивилизация

            ЗЛАТКО ЯНЕВ – Учител по география и икономика

            ГАНКА КОСТОВА -  Старши учител по биология и здравно образование

            РАДКА МИХОВА – Учител по технологии и предприемачество

            АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА - Старши учител по изобразително изкуство

            ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - Старши учител по музика и физическо възпитание и спорт

            ЕВГЕНИ ХРИСТОВ - Учител по физическо възпитание и спорт

            СТАНИМИР СОТИРОВ – Учител по предмети от професионалното направление

            ОГНЯН ИВАНОВ - Старши учител по предмети от професионалното направление 

            СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ - Учител по предмети от професионалното направление

           ВАНЯ КИЖЕВА - Преподавател - инструктор на водачи МПС

           ТАТЯНА ВАСИЛЕВА - Старши учител в ЦОУД, начален етап

            МАГДАЛЕНА КАРИДОВА - Старши учител в ЦОУД, начален етап

            ТАТЯНА СТОЯНОВА – Учител в ЦОУД, начален етап

            ДОРА ПЕХЛИВАНОВА – Старши учител в ЦОУД, начален етап

            ВАНЯ ДИМИТРОВА - Старши учител в ЦОУД, начален етап

            ГАЛЯ ДЕЧЕВА – Учител в ЦОУД, прогимназиален етап

            МИРОСЛАВ БЛЪСКОВ - Старши учител в ЦОУД, прогимназиален етап

            ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА - Старши учител в ЦОУД, прогимназиален етап