СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Камено

Денят на книгата и авторското право

Денят на книгата и авторското право бе отбелязана от учениците в ЦОУД с четене по роли, с представяне на авторски текстове и състезание за най-бързо четене. Дейностите се изпълняват по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Библиотеките като образователна среда".